Saveti za uspešan uzgoj oraha u Srbiji

Uzgoj oraha u Srbiji je postao veoma popularan u poslednjih nekoliko godina, a razlog za to nije teško naslutiti. Orasi su izuzetno ukusni, ali i veoma zdravi, zbog čega su postali traženi i na domaćem i na svetskom tržištu. Njihova bogatstva hranljivim materijama i antioksidansima, čine ih idealnom namirnicom za očuvanje zdravlja organizma.

Ipak, uzgoj oraha nije jednostavan proces. Za postizanje uspeha, potrebno je obratiti pažnju na mnoge faktore, kao što su izbor sorti, priprema zemljišta, đubrenje, navodnjavanje, ali i briga o biljkama nakon sadnje. Bez adekvatne pripreme, uzgoj oraha može postati izuzetno naporan posao sa malim ili nikakvim profitom.

Kako bi se postigao uspešan uzgoj, neophodno je poznavati neke osnovne principe. U ovom blog postu, predstavićemo vam savete i smernice koje će vam pomoći da ostvarite zdrave i produktivne orahove plodove.

U ovom tekstu pokušaćemo da vas usmerimo ka važnim stvarima ukoliko se odlučite da i sami uzgajate orahe.

Izbor sorte oraha

Prva stvar koju treba razmotriti prilikom uzgoja i proizvodnje oraha je izbor sorte. Najbolje sorte za uzgoj u Srbiji su Čandler, Fernor i Franquette. Ove sorte su otporne na razne bolesti, što značajno olakšava održavanje zdravlja biljaka. Pored toga, ove sorte se odlikuju visokim prinosom i veličinom plodova, što ih čini idealnim izborom za komercijalni uzgoj. 

Važno je napomenuti da svaka sorta oraha ima specifične karakteristike, pa je preporučljivo da se pre izbora sorte konsultujete sa stručnjakom kako biste odabrali sortu koja će najbolje odgovarati vašim potrebama i uslovima u kojima planirate uzgoj.

Priprema zemljišta

Zemljište na kojem se gaje orasi treba da bude dobro drenirano, duboko i bogato hranljivim materijama. Pre sadnje oraha, treba da se izvrši analiza zemljišta kako bi se odredile potrebe za đubrenjem. Kako bi se sprečilo stvaranje korova, potrebno je obraditi zemljište i ukloniti sve ostatke biljaka.

Takođe, pH vrednost zemljišta treba da bude između 6 i 7,5. Pripremu zemljišta treba započeti najmanje šest meseci pre sadnje oraha. U tom periodu, zemljište treba duboko orati, a može se dodati i organsko đubrivo kako bi se poboljšala njegova struktura.

Sadnja i razmak

Sadnja oraha treba da se obavlja u redove, sa razmakom između stabala od 10 do 12 metara. U svakom redu treba da bude razmak između stabala od 8 do 10 metara. Sadnja se vrši na dubini od 5 do 7 centimetara, a orah se pokriva zemljom i zaliva. Važno je izabrati zdrave sadnice oraha sa jakim korenom.

Osim toga, pre sadnje oraha, preporučuje se da se napravi plan sadnje koji će uključivati i orijentaciju redova u odnosu na strane sveta, kako bi se izbegla senčenja i smanjio rizik od štetnih klimatskih uslova. Takođe, kada se orah zasadi, potrebno je odmah oko stabla napraviti zaštitni krug od malča, koji će sprečiti rast korova i isparavanje vlage iz zemlje.

Đubrenje oraha

Orah zahteva visok nivo hranljivih materijama kako bi se razvio u punu veličinu i postigao visok prinos. Đubrenje treba da se izvrši pre sadnje oraha i nakon toga svake godine. Preporučuje se korišćenje organskih đubriva kao što su stajnjak ili kompost, jer će ovakvo đubrenje poboljšati kvalitet zemljišta i obezbediti biljci sve hranljive materije koje joj trebaju. 

Mineralna đubriva se mogu koristiti kao dopuna organskim đubrivima, ali treba ih koristiti oprezno kako ne bi došlo do preteranog nagomilavanja soli u zemljištu. 

Količina đubriva koja se koristi može varirati u zavisnosti od veličine i starosti stabla oraha, kao i od kvaliteta zemljišta u kojem raste. U svakom slučaju, redovno i pravilno đubrenje će pomoći vašem orahu da raste zdravo i postigne visok prinos.

Navodnjavanje oraha

Orasi treba redovno da se zalivaju tokom leta kako bi se sprečilo sušenje stabala i smanjio rizik od bolesti. Međutim, previše vode može uzrokovati propadanje korena. Zalivanje treba da bude dozvoljeno samo kada je potrebno, a najbolje vreme za zalivanje je u ranim jutarnjim satima.

Pravilno navodnjavanje je naročito važno u letnjim mesecima kada se često susrećemo sa visokim temperaturama i dugim periodima bez padavina. 

Važno je pratiti vlažnost zemljišta i izbegavati da se orah isuši, ali isto tako i izbegavati prekomerno zalivanje. Ukoliko primetite da se zemljište u kome raste orah previše isušilo, zalivanje treba obaviti postepeno i polako kako se ne bi izazvalo štetno nagomilavanje vode oko korena. Takođe, kada zalivate orah, nemojte prskati lišće vodom, već usmerite vodu ka korenu biljke.

Zaštita od bolesti i štetočina

Orah je osetljiv na nekoliko bolesti i štetočina, kao što su bakterioza, gljivične infekcije i lisne vaši. Da bi se izbegli ovi problemi, potrebno je redovno prskanje fungicidima i insekticidima.

Međutim, neophodno je paziti na vreme prskanja, jer neki insekticidi mogu da utiču na oprašivače i korisne insekte, što može imati negativne posledice po ekosistem. 

Osim toga, u slučaju pojave neke bolesti ili štetočine, potrebno je odmah reagovati kako bi se sprečilo dalje širenje i šteta. Zato je važno da se orah redovno pregleda, a za potrebe održavanja zdravlja i kvaliteta oraha, savetuje se i konsultovanje sa stručnjacima iz oblasti voćarstva.

Zaključak

Uzgoj oraha u Srbiji može biti veoma profitabilan posao, ali zahteva mnogo truda i pažnje. Izbor pravih sorti, priprema zemljišta, đubrenje i navodnjavanje su ključni faktori za postizanje uspešnog uzgoja. Kao i kod svakog drugog posla, planiranje i sistematičan pristup su ključni za postizanje uspeha. 

Nije dovoljno samo zasaditi orah i čekati da on sam od sebe raste i donosi plodove. Potrebno je obratiti pažnju na svaki korak i prilagoditi se različitim izazovima koji mogu nastati tokom procesa uzgoja.

Još
novosti

This site is registered on wpml.org as a development site.