Preporučene količine vode za navodnjavanje jabuka

S obzirom da smo i mi samo, kao i naša planeta, napravljeni većim delom od vode, tako i jabuka, koja se smatra najzdravijm i najnutritivnijim voćem, neophodna joj je određena količina vode kako bi postala mineralna i vitaminska bomba koja je na kraju krajeva tolko bitna za čovečanstvo da je o njoj pisano u Bibliji. Navodnjavanje jabuka tamo nisu spominjali, ali zato mi hoćemo.

Kako bi dobili jabuku koja ne samo da izgleda “kao nacrtana”, nego da je i ukusna, da opstane transport, ekstremne uslove i dab bude jabolja jabuka na tržištu te sezone – najbitnije je da znamo kako jabuku koju smo odabrali da sadimo treba uzgajati i kako i koliko je treba navodnjavati? 

 Koji su uslovi koji se moraju ispuniti kako bi obezbedili vodeni režim voćki tokom cele vegetacije, kako bi i mogli da očekujemo da dobijemo dobar rod? Nedovoljna količina vode onemogućava biljki da odvija glavne fiziološke procese kao što su fotosinteza i transport mineralnih i organskih materija. 

U najbitnijim fazama fazvoja ploda nedostatak vode razultira opadanjadanju plodova te smanjenju prinosa pa i ranijem završetku sezone.Zato ćemo u ovom članku probati da damo smernice za navodnjavanje jabuka.

Metode za navodnjavanje jabuka

Kojom metodom, kada i koliko treba zalivati jabuke su tri osnovne stavke koje moramo imati u vidu. 

Kojom metodom – u zavisnsosti od voćke, pa i od vrste proreda (gusti ili retki zasad) biramo metodu koja daje najbolje rezultate. Kod navodnjavanja voćnjaka jabuka pokazalo se najbolje metoda navodnjavanje kapanjem (kap po kap) kako bi voćka konstantno i kontinuirano  bila navodnjavana. 

Navodnjavanje jabuka u odnosu na zasad

Navodnjavanje takođe treba uskladiti sa tipom zasada, jer pri gustom zasadu imamo potrebu za veće navodnjavanje jer voćka zbog gustog korenog sistema neće dobijati dovoljnu količinu tečnosti i zbog toga stabla mogu da zaostaju a plodovi i lišće da opadaju ili nedovrše svoj rast i dozvrevanje.

Loše strane ovog metoda navodnjavanja kap po kap su začepljivanje kapaljki koji mogu biti da li mehaničke, hemijske ili prirodne. 

Navodnjavanje jabuka se takođe može praktikovati , pored metode kapanja i metodama: površinskog navodnjavanja, orošavanjem i podzemnim navodnjavanje.

Površinsko navodnjavanje

Površinsko navodnjavanje –  najbolje se pokazalo kada se navodnjavaju brazde. Ova metoda se obično primenjuje na terenu koji ima pa 3%. Plugom brazdačem pravimo brazde koje su dugačke od 80cm do 120 cm i dubine između 15cm i 25 cm, dok je pirina donjeg dela izmedju 20cm i 45 cm. Brazde natapamo određenom količinom vode koja se apsorbuje kroz dno i strane brazde, koje se nakon zalivanja zatrpavaju.

Metoda orošavanja

Orošavanje – ili stvaranje veštačke kiše je metoda raspršivanja vodenih kapljica preko prskalica. Ona spada u modernije metode navodnjavanja i smatra se da su kapljice velicine od 1 do 2 mm daju naveće rezultate. Dobra strana ove metode je što siste za ovaj tip navodnjavanja jabuka može da se postavi na bilo kom tipu tla, kao i na terenima sa nagibom. Ovo je ekonomična , kako neki kažu, i veoma jednostavna metoda navodnjavanja. 

Navodnjavanje podzemnim putem

Navodnjavanje podzemnim putem je skup metod, težak je za održavanje i veoma se retko  koristi. Putem specijalne crevne mreže, navodnjavaju se dublji slojevi tla, nakon čega se voda kapilarno penje u predeo korena.

Koliko zalivati jabuke?

Kada i koliko – stručnjaci navode da je navodnjavanje usko vezano za temperaturu podneblja na kome je voćka sađena. Za stručno doziranje vode pri svakom navodnjavanju potrebnoje pravilno odreiti ,pored metode koju smo izabrali,  početak i kraj navodnjavanja. Metodom navodnjavanja kap po kap uspevamo da opskrbimo biljku dovoljnom količinom tečnosti čak i u sušnom periodu. Sušni i kritični periodi u kojima je predporuceno navodnjavanje i dovoljnjavanje tokom vegetacije su:

  • Od kraja aprila do 10. Maja – desetak dana posle precvetavanja
  • Od 20. Juna do 15. Jula – ovo je period najvećeg vegetativnog rasta, u periodu kada se obrazuje plod i cvetni pupoljak narednog roda
  • Dvadesetak dana pre kraja vegetacije

Trebalo bi obratiti pažnju da bi trebalo praviti razmake između “obroka” vode. “Obrok” navodnjavane vode , koji se meri u milimetrima, zavisi od vrste biljke i zemlje na kojoj se gaji. Dubina hidriranja pri navodnjavanju za jakuku iznosi između 0.40m i 0.55m. Količinski ako ograničimo dnevni unos vode – postižu se ne samo velike uštede vode nego osiguravamo lakše apsorbovanje kao i sigurnost napredovanja njenog ploda. 

U uslovima gde je prosečna temperatura vazduha 16 stepeni Celzijusa, neophodna količina vode bi trebala biti oko 700 mm godišnje. Na temperaturi od 21 stepen Celzijusa potrebno je 1100 mm padavina ili navodnjavanje jabuka. 

Takođe od izuzetne je važnosti kvalitet vode kojom navodnjavamo. Bakterijološka i hemijska analiza vode bi trebala da se radi na minimum 3 godine. PH, električna provodljivost, nivo bikarbonata, sulfata i nitritra bili u traženih vrednstima i popunjavale uslove za navodnjavanje sadnica..

Navodnjavanje voćnjaka tokom cele vegetacije dozvoljava nam da utičemo na prinos kao i na kvalitet i raznovrsnost i vegetativni rast voćke. Navodnjavanje treba obaviti pre nego što tlo pokaže manjak vlage.  

Još
novosti

This site is registered on wpml.org as a development site.