FRUEKO poseduje savremenu hladnjaču kapaciteta 3.500 tona, gde naše voće možemo da skladištimo na duži period sa takozvanom ULO „Ultra Low Oxygen“ kontrolisanom atmosferom – ultra niskim sadržajem kiseonika.

skladistenje-1

skladistenje-2

Opremljeni smo najsavremenijom opemom za sortiranje i kalibraciju voća GREEFA kapaciteta 5-7 tona/h – koja omogućava pranje i sortiranje voća po veličini, težini ili boji. Naša linija za sortiranje ima 4 staze i 12 izlaza za pakovanje sa damperom najnovije generacije IDA-P, namenjenim za pražnjenje plodova krušaka i jabuka nabranih u box palete.

U mogućnosti smo da u pogledu ambalaže i pakovanja robe odgovorimo na sve zahteve naših kupaca i da spakujemo robu po njihovoj želji.

gajbica-1

gajbica-2
FRUEKO poseduje savremenu hladnjaču kapaciteta 3.500 tona, gde naše voće možemo da skladištimo na duži period sa takozvanom ULO „Ultra Low Oxygen“ kontrolisanom atmosferom – ultra niskim sadržajem kiseonika.

skladistenje-1

skladistenje-2

Opremljeni smo najsavremenijom opemom za sortiranje i kalibraciju voća GREEFA kapaciteta 5-7 tona/h – koja omogućava pranje i sortiranje voća po veličini, težini ili boji. Naša linija za sortiranje ima 4 staze i 12 izlaza za pakovanje sa damperom najnovije generacije IDA-P, namenjenim za pražnjenje plodova krušaka i jabuka nabranih u box palete.

U mogućnosti smo da u pogledu ambalaže i pakovanja robe odgovorimo na sve zahteve naših kupaca i da spakujemo robu po njihovoj želji.

gajbica-1

gajbica-2